بیانیه مداخله زودهنگام خانواده محور 2016 اتریش

b_250_200_16777215_00_images_1396_Untitled-4_23416.jpg

​این بیانیه (بیانیه مداخله زودهنگام خانواده محور 2016 اتریش) متمم بیانیه غربالگری شنوایی نوزادان در 2007 است (بیانیه غربالگری شنوایی ابتدا در سال 1995. تصویب شد و در سری کنفرانسهای ایتالیا تغییراتی روی آن اعمال شد)
بیانیه مداخله زودهنگام خانواده محور یا همان

FCEI
Family centered Early Intervention for deaf/hard of hearing children

شامل 10 اصل است.

 

دکتر گیتا موللی

بهترین شیوه های مداخله زود هنگام خانواده محور برای کودکان ناشنوا/کم شنوا:

بیانیه ی اجماع بین المللی اتریش

 

 

Picture1

An International Consensus Statement

http://jdsde.oxfordjournals.org/content/18/4/429.full.pdf+html