تاریخچه ساختمان کانون ناشنوایان ایران

b_250_200_16777215_00_images_1400_DSC00070.jpg

تاریخچه ساختمان کانون ناشنوایان ایران مرداد ماه 1400