اطلاعیه

اطلاعیه

احتراماً به اطلاع میرساند؛ با توجه به اعلام وزارت محترم کشور تا برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسین جدید کانون ناشنوایان ایران تا اطلاع ثانوی آقای امیر رضا خوشرو به عنوان نماینده موقت، مسئولیت کانون را بر عهده دارند.