شبکه تلویزیونی اینترنتی ویژه ناشنوایان و کم شنوایان عزیز در آیو aio

b_250_200_16777215_00_images_1397_eshareh.JPG

شبکه تلویزیونی اینترنتی ویژه ناشنوایان و کم شنوایان عزیز در آیو aio

شبکه اشاره
ویژه ناشنوایان و کم‌شنوایان
به‌زودی

کانون ناشنوایان ایران