نگاهی به تاریخچه یادبودهای ناشنوایان در جهان

b_250_200_16777215_00_images_1395_yadbood.jpg

به نام خدا

نگاهی به تاریخچه یادبودهای ناشنوایان در جهان

گردآوری: شیدا شهیدی

پاییز-1395

 

پیشگفتار

این کتاب که حاوی مجموعه ای گرد آوری شده از پوسترها و تمبرهای یادبود ارزشمندی است که نگاهی تاریخی به ارزشهای ناشنوایان در جهان دارد.

این مجموعه که منبع آن کتاب تاریخچه فدراسیون جهانی ناشنوایان و منابع معتبر بین المللی است به خوانندگان گرامی جهت شناخت و آگاهی بیشتر نسبت به ارزشهای تاریخی ناشنوایان تقدیم میگردد.

به امید آن که این اثر ماندگار به نسلهای بعدی منتقل و ارزشهای تاریخی ناشنوایان حفظ گردد.

این کتاب به سه بخش تقسیم شده است:

بخش اول: پوستر های فدراسیون جهانی ناشنوایان از سال 1951-1999 و برگرفته از کتاب تاریخچه فدراسیون جهانی ناشنوایان

بخش دوم : گرد آوری پوسترهای فدراسیون جهانی ناشنوایان از سال 2003- 2015

بخش سوم: تمبرهای بین المللی برگرفته ازکتاب تاریخچه فدراسیون جهانی ناشنوایان

این مجموعه می تواند شناخت خوبی از تاریخ تمبرهای بین المللی ناشنوایان را به خوانندگان گرامی دهد.
شایان ذکر است ازخانم نرگس اصغری (مترجم) و خانم مهدیه السادات بهشتی مقدم (ناشنوا) برای همکاری صمیمانه آن ها در تهیه این کتاب سپاسگزاری نماییم.

به امید این که مجموعه کتاب حاضر مورد پسند اهالی فرهنگ و هنر قرار گیرد.

 

 

کانون ناشنوایان ایران