خلاصه گزارش سی امین جلسات دبیرخانه منطقه آسیا فدراسیون جهانی ناشنوایان 2018

b_250_200_16777215_00_images_1397_thailand2018.JPG

خلاصه گزارش سی امین جلسات دبیرخانه منطقه آسیا فدراسیون جهانی ناشنوایان
بانکوک- تایلند

20 الی 23 آذر سال 1397 مصادف با 11 الی 14 دسامبر سال 2018
تدوین و تهیه گزارش : شیدا شهیدی