دعوت رئیس فدراسیون جهانی ناشنوایان از کانون ناشنوایان ایران

b_250_200_16777215_00_images_WFD_logo.jpg

 

دعوت رئیس فدراسیون جهانی ناشنوایان از کانون ناشنوایان ایران جهت برگزاری به مناسبت روز جهانی زبان های اشاره و هفته جهانی ناشنوایان به تاریخ ۲۳-۳۰ سپتامبر  ۲۰۱۸ مصادف با ۱-۸ مهرماه۱۳۹۷