فیلم کوتاه رابط زبان اشاره

فیلم رابط زبان اشاره

 فیلم کوتاه رابط زبان اشاره

 

همه میدانیم که یکی از مسائل اصلی ناشنوایان در ایران مشکل ارتباطی و گفتاری میباشد. داشتن یک رابط زبان اشاره در سازمانهای دولتی ، پزشکی ، قضایی ، دانشگاه ها و... برای ناشنوایان تبدیل به آرزویی بزرگ شده است .

پس از آنجائیکه قدم اول برای تحقق هر آرزو و حل هر مسئله حرف زدن درباره آن است ، دوستان هنرمند ما بر آن شدند تا در قالب نمایش و با به تصویر کشیدن این مشکل کمکی به تفهیم و درک هرچه بهتر آن کرده باشند . به امید روزی که تلاشهایمان برای داشتن رابط زبان اشاره در سازمانها و موسسات به نتیجه برسد.

فیلم کوتاه رابط زبان اشاره حاصل تلاش بی وقفه دوهفته ای دوستان هنرمندمان است که برای شما عزیزان تهیه شده است.

Main Menu

 

 

 نویسنده و کارگردان:
سهند سلیمان فلاح


بازیگران:
احمد مهمان دوست
محمد عظیمی
 مرتضی عباس دوست
رضا عباس دوست
ماهرخ سلطانی
زهرا اسمعیلی
محدثه غلامی
اکرم اسکندری
مهدی آرین


تدوین گر و تیتراژ:
سهند سلیمان فلاح


گریم و چهره پرداز:
زهرا اسمعیلی


عکاس:
مهسا باقی


فیلمبردار:
نرگس سیف اللهی


فیلمبردار پشت صحنه:
مینا اسکندری


مدیر تولید:
شیدا شهیدی


مجری صحنه:
مرضیه آقا خانی

 همدلی و همکاری ، رمز پیشرفت و پویایی جامعه ناشنوایان