گزارش همایش همبستگی کانون ها 15 الی 17 اردیبهشت ماه 1394

گزارش همایش همبستگی کانون ها 15 الی 17 اردیبهشت ماه 1394

"همدلی و همزبانی کانونها"

15 اردیبهشت ماه ورودیه گرامی
16 اردیبهشت ماه روز چهارشنبه راس ساعت 10:30 شروع جلسه با مقدمه و توضیحاتی از سوی خانم شهیدی و در خواست بیان مسائل و مشکلات کانون ها که نمایندگان کانون ها یک به یک مشکلات و مسائل کانون خویش را بازگو کردند و خواستار همیاری و همکاری برای رفع مشکلات شدند. و پیشنهاد شد تا یک گروه متشکل از نمایندگان کانون ها در یکی از شبکه اجتماعی تشکیل شود تا اطلاع رسانی راحتتر و به سرعت انجام شود بین کانون ها و با موافقت حاضرین یکی از شبکه های اجتماعی انتخاب شد و این جلسه تا ساعت 13 به طول انجامید و پس آن تا ساعت 16 وقت ناهار و نماز و استراحت بود.

ساعت 13 تشکیل جلسه اول کارگاه آموزشی (مدیریت و نامه نگاری صحیح) توس مدرس آقای روستا تشکیل شد که تا ساعت 18:30 ادامه داشت.
17 اردیبهشت ماه روز پنجشنبه ساعت 10:30 تشکیل جلسه دوم کارگاه آموزشی آقای روستا در راستای موضوعات قبلی به مدت یک ساعت و پس از آن راس ساعت 12 جلسه با حضور هیئت مدیره و نمایندگان رسمیت پیدا کرده و آقای غلامی (مدیر عامل کانون ناشنوایان ایران) هدف از تشکیل همایش را به طور کامل توضیح دادند و تشکیل اساسنامه واحد و اتحاد و همبستگی بین کانون ها برای رفع مشکلات کانون ها و در راس آن ناشنوایان عزیز ، در میان به سئوالاتی که از سوی نمایندگان مطرح میشد پاسخ داده میشد تا رفع ابهام گردد و کاملا به هدف همایش آگاهی پیدا کنند.
ساعت 13 الی 15 صرف ناهار و استراحت و پس از آن ساعت 15 شروع جلسه و تنظیم و قرائت صورتجلسه و اصلاح آن با نظریات و پیشنهادات حاضرین و در آخر تایید صورتجلسه و امضای آن به دست حاضرین نمایندگان و کارشناسان استانها رساند.


با آرزوی موفقیت روز افزون و همکاری هرچه بیشتر

View the embedded image gallery online at:
https://incd.ir/index.php/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA/131-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProIdafca69f9ee

Main Menu