گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه گروهی هنرمندان ناشنوا

گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه گروهی هنرمندان ناشنوا به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان 2- 8 مهر ماه 1394

لینک : نمایشگاه گروهی هنرمندان ناشنوا

View the embedded image gallery online at:
https://incd.ir/index.php/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C/1394/144-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProId0ed1cfc521

Main Menu