گزیده نشریه داخلی افق اندیشه شماره دو

مترجم زبان اشاره برای ناشنوایان ارائه شد

ofogh3

مترجم زبان اشاره برای ناشنوایان ارائه شد

شرکت نرم  افزاری مایکروسافت ، مترجم زبان اشاره کم هزینه طراحی کرده است که اشاره ها را به زبان گفتاری و نوشتاری و برعکس تبدیل می کند.
به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات برسام وبه نقل از ICTPRESS ، مایکروسافت با همکاری محققان چینی، مترجم زبان اشاره کینکت را خلق کرده است؛ نمونه اولیه از سیستمی که ژست های زبان اشاره را درک و آنها را به زبان گفتاری و نوشتاری و برعکس تبدیل می کند.

این مترجم از یک رایانه و یک دوربین کینکت که ژست های اشاره را تشخیص می دهد استفاده می کند و می تواند ترجمه گفتاری یا نوشتاری از صحبت های فرد ناشنوا را به دیگر افراد ارائه دهد.

این سامانه گفتگوی دو سوی مکالمه را می گیرد: وقتی فرد ناشنوا از زبان اشاره استفاده می کند دستگاه یک ترجمه گفتاری یا نوشتاری از سخنان وی را به طور زمان واقعی ارائه می کند.
این سیستم کلمات شفاهی فرد دوم را نیز می گیرد و آن را به زبان اشاره قابل درک و دقیق برای فرد ناشنوا ترجمه می کند.
حسگرهای کینکت که در اصل برای بازی های رایانه ای و ویدیویی طراحی شده اند می توانند با کمک رایانه وضعیت بدن کاربر و حرکات او را تشخیص داده و آنها را به دستور ترجمه کنند.
پروفسور زیلین چن معاون موسسه فناوری رایانه در آکادمی علوم چین می گوید: می دانیم فناوری اطلاعات بویژه فناوری رایانه با سرعت زیادی در حال پیشرفت است.
از این رو فکر می کنم زمان ارائه فناوری هایی برای کمک به جامعه ناشنوایان فرا رسیده است.
این پروژه حاصل همکاری آکادمی علوم چین، دانشگاه پکن یونیون و مرکز تحقیقات مایکروسافت در آسیاست.

گردآورنده: سارا صالحی

منبع: نشریه داخلی افق اندیشه شماره دو