با زبان اشاره، همه به طور یکسان در کنار هم هستیم!

b_250_200_16777215_00_images_1397_IWD_pooster2018.jpg

پوستر هفته جهانی ناشنوایان با شعار "مفهومی" فدراسیون جهانی ناشنوایان در سال ۲۰۱۸

با زبان اشاره، همه به طور یکسان در کنار هم هستیم!

 

‌‏#IWDeaf2018
‌‏#IDSL2018
‌‏#SignLanguagesDay