همكاري كانون ناشنوايان ايران با مجموعه ايران بانو ، گروه آلترناتيو

b_250_200_16777215_00_images_1395_950220_KhalilOghabCircus92_001.jpg

همكاري كانون ناشنوايان ايران با مجموعه ايران بانو ، گروه آلترناتيو

براي اجراي سرود و نماهنگ اشاره اي شعر سيمين بهبهاني
توسط خانم فاطمه سادات سادات مهريزي و خانم سميرا بهرامي در ارديبهشت ماه ٩٥ اجرا شد .

كارگردان و طراح اين گروه خانم پرديس خسروي و مديريت آقاي نيما خسروي و همكاري خانم مرضيه آقا خاني در فرهنگسراي نياوران برگزار شد .