برنامه جشنواره هنری زمستانه کانون

b_250_200_16777215_00_images_1393_jashnvareh.JPG

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع میرساند برنامه جشنواره هنری زمستانه کانون بشرح ذیل است.

روز چهارشنبه ششم اسفند: افتتاحیه و کارگاه آموزشی ؛ از ساعت چهار به بعد (در محل کانون)

پنجشنبه هفتم اسفند: کارهای هنری از قبیل ، نقاشی ، عکاسی، گرافیک و... (در محل کانون)


Main Menu

جمعه هشتم اسفند: اجرای گروههای سرود و نمایش ، از ساعت سه تا هشت بعد از ظهر (در محل کانون)


شنبه نهم اسفند هم از ساعت پنج و نیم تا هشت و نیم عصر اختتامیه در فرهنگسرای ابن سینا برگزار خواهد شد

روابط عمومی جشنواره زمستانی کانون ناشنوایان ایران

لینکنخستین جشنواره زمستانه در کانون ناشنوایان ایران