مراسم افتتاحیه نشریه افق اندیشه

مراسم افتتاحیه نشریه افق اندیشه

ofoghandishe 011مراسم افتتاحیه اولین نشریه رسمی کانون ناشنوایان ایران به نام افق اندیشه درروز جمعه 1393/06/07 با حضور اعضاء هیئت مدیره و جمعی از جوانان ناشنوا و دست اندر کاران چاپ نشریه برگزار گردید.
ابتدا خانم شیدا شهیدی معاون هیئت مدیره کانون ناشنوایان ایران پس از خوش آمد گویی به حضار محترم توضیحاتی در رابطه با نشریه دادند و ضمن رونمائی از نشریه از تمامی کسانی که در این زمینه با کانون همکاری داشتند تشکر و قدردانی نمودند.

Main Menu

پس از آن آقای مبشری از اعضای هیئت مدیره کانون با سخنان خود توضیحات مختصری در ارتباط با نشریه دادند . ایشان نیز از جوانان فعالی که در این زمینه همکاری داشتند تشکر و قدردانی نمودند.
و در آخر با پذیرایی از ناشنوایان عزیز مراسم خاتمه یافت.
در پایان از آقای هادی نوروزی بابت تایپ ، ویرایش و چاپ مجله سپاسگزاری گردید .

 

گزارش تصویری :  مراسم افتتاحیه نشریه افق اندیشه در محل کانون ناشنوایان ایران - هفتم شهریور ماه 1393