تصویر نامه اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران

b_250_200_16777215_00_images_1394_tasbvirnameh.jpg

تصویر نامه مورخ ۱۳ آبان ۹۴ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران به جناب آقای دکتر محمد حسن طالبیان معاون محترم میراث فرهنگی در خصوص ساماندهی و احداث آرامگاهی مناسب با جایگاه استاد جبار باغچه بان.