حضور نمایندگان کانون در جلسه تصویب لایحه 28 ماده ای به مجلس شورای اسلامی

حضور نمایندگان کانون ناشنوایان ایران

درجلسه تصویب لایحه 28 ماده ای

به مجلس شورای اسلامی

جلسه هئیت مدیره وکانون با حضور نمایندگان یازده موسسه خیریه برتر در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 30 خرداد ماه 94 در خصوص تایید یا تکذیب توافق نامه 66 ماده ای که 28 ماده آن آماده وبه مجلس ارائه گردیده بحث و تبادل نظر انجام گردید.
در این 28 ماده صدا و سیما موظف میباشد برای بیشتر فیلمها و برنامه ها زیرنویس برای ناشنوایان عزیز گذاشته و تعداد رابطین را بیشتر نماید.

و همچنین مناسب سازی فضای تحصیلی برای ناشنوایان ازجمله اقداماتی بود که به نفع ناشنوایان عزیزمان انجام میگیرد.
نمایندگان کانون ناشنوایان ایران در این جلسه اقایان فریدون خلیلی و مهدی غلامی حضور داشتند.

jalaseh1 jalaseh2 jalaseh3