گزارش بازدید اعضای هئیت مدیره کانون از دفتر فرهنگ معلولین

گزارش بازدید اعضای هئیت مدیره کانون از دفتر فرهنگ معلولین

روز پنجشنبه مورخ 1394/03/21 با دعوت و هماهنگی دفتر فرهنگ معلولین به شهر قم عزیمت نموده. و در جلسه مشترکی در خصوص اهمیت زبان اشاره و همکاریهای مشترک بحث و مذاکره شد.

با توجه به سابقه خوب و پربار دفتر فرهنگ معلولین در خصوص زمینه های فرهنگی و نشر کتاب ومجله تبادل نظر داشته و از آنجاییکه آقای محمد نوری رئیس محترم دفتر فرهنگ معلولین نسبت به ساير مو​​سسات غير دولتي و دولتي با مسايل ناشنوايان به خوبي آشنا بوده و حضور فعالانه در موسسات مختلف داشته و نیز اهمیت ، توسعه و گسترش زبان اشاره تاکید دارند. همكاري با ایشان برای کانون بسیار مفید و موثر خواهد بود.
در پایان جلسه از موزه و کتابخانه دفتر فرهنگ معلولین بازدید گردید.

لینک وب سایت رسمی دفتر فرهنگ معلولین: http://www.handicapcenter.com/?p=8024

View the embedded image gallery online at:
http://incd.ir/index.php/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/125-handicapcenter.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=#sigProId64fbf4925a

Main Menu