گزارش کمیته حقوق افراد دارای معلولیت درباره ناشنوایان ایران

b_250_200_16777215_00_images_1396_incdwfd.jpg

به اطلاع ناشنوايان عزيز میرساند که فدراسیون جهانی ناشنوایان جهت ارائه گزارش وضعیت ناشنوایان کشورهای عضو فدراسیون از جمله ایران به کمیته کمیسیون كنوانسيون جهانی حقوق معلولان در ژنو - سویئس سال 2017 ، از کانون ناشنوایان ایران به عنوان عضو اصلي فدراسيون جهاني ناشنوايان WFD نیز طی مکاتبات اسکایپی درخواست نمود تا در مورد وضعیت آموزش و خدمات اجتماعی ناشنوایان در ایران گزارشی تهیه و به اطلاع کمیته کنوانسیون جهانی حقوق معلولین رسانده شود. 

پس از ارائه گزارش ، کمیته 68 ماده ای به ایران تذکر کتبی داده که می بایست تا سال 2022 تمام مسایل مرتبط با معلولین حل و فصل شود. و در اینخصوص به ماده های 29 ، 42 ، 43 و 68 که مرتبط با مسایل مهم ناشنوایان در ایران میباشد، اشاره نموده است.


کانون ناشنوایان ایران بدینوسیله از تلاش و کوشش خانم توپی ايوا Tupi Eeva مسئول محترم امور حقوق بشر فدراسیون جهانی ناشنوایان WFD Human Rights Officer که مشکلات مطرح شده توسط کانون ناشنوایان ایران (که بزرگترین و قدیمی ترین موسسه ناشنوایان ایران میباشد) را به گوش اعضای کمیته کنوانسیون جهانی حقوق معلولان رسانده تشکر و قدردانی مینماید.

امید داریم تا مسؤولین دولت جمهوری اسلامی ایران که سالهاست به خواسته های ناشنوایان بی توجه بوده اند طبق ماده های اعلام شده توسط کمیته کنوانسیون جهانی حقوق معلولان، به مسائل ناشنوایان بطور جدی رسیدگی نمایند.

در پایان امیدواریم مسوولان سازمان های مهم دولتی از جمله سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان صدا و سیما و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سازمانهای مرتبط با ناشنوایان به بندهای مهم قطعنامه تجمع ناشنوایان مورخ ششم مهرماه 1395 در میدان امام خمینی (ره) که به مناسبت روز جهانی ناشنوایان صادر گردید توجه نموده و جهت رفع مشکلات ناشنوایان همکاری نمایند.

کانون ناشنوایان ایران

 

نامه ارسالی فدراسیون جهانی ناشنوایان WFD

 

با سلام

به‌پیوست ملاحظات نهایی کمیته حقوق افراد دارای معلولیت درباره ایران را که به تازگی در کمیته تصویب شد ملاحظه می‎نمایید. بندهای 29، 42، 43 و 68 به طور خاص در زمینه ناشنوایان و زبان اشاره جالب توجه هستند. مهم است که سازمان شما (با همکاری سایر سازمان‌های ایرانی افراد دارای معلولیت) به ترویج توصیه‌های یادشده کمیته بپردازد و اجرا شدن آن‌ها را پی‌گیری کند. دولت ایران موظف است در سال 2022 گزارش خود در زمینه اجرای توصیه‌های یاد شده را به کمیته ارایه کند.

با احترام

ایوا توپی

مسوول امور حقوق بشر فدراسیون جهانی ناشنوایان WFD

 

 

کمیته حقوق افراد دارای معلولیت

ملاحظات نهایی در باره گزارش اولیه جمهوری اسلامی ایران *

29. کمیته توصیه می کند که دولت عضو:

(الف) قوانین خود را مورد بازبینی قراردهد به طوری که افراد دارای معلولیت بتوانند به طور کارآمد در هر گونه دادرسی حقوقی شرکت کنند، که شامل بهره‌مند شدن از حقوق قانونی‌شان در نقش قربانی، متهم یا شاهد نیز می‌شود؛

(ب) توسعه پروتکل‌ها در نظام قضایی با هدف شناسایی تطابقات منطقی ضروری در مراحل قانونی و متناسب با جنسیت و سن برای افراد دارای معلولیت، از جمله فراهم کردن اسناد قانونی و جلسات دادگاه از طریق ترجمه به زبان اشاره (رابط)، استفاده از خط بریل، نسخه آسان ‌شده (easy-read) و سایر روش‌ها و وسایل ارتباطی قابل دسترس؛ و

(ج) ارایه راهبرد توسعه ظرفیت در قوه قضاییه در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت با مورد هدف قرار دادن وکلا، روسای دادگاه‌ها، قضات، کارکنان زندان و پلیس.

 

آزادی و امنیت فرد (ماده 14)

42. کمیته مراتب نگرانی خود را درباره موارد زیر ابراز می دارد:

(الف) به رسمیت شناخته نشدن زبان اشاره فارسی (ایرانی) و فراهم سازی محدود رابطان زبان اشاره

(ب) فراهم نبودن اطلاعات قابل دسترس و فناوری ارتباطی برای افراد دارای معلولیت، ازجمله نسخه آسان شده؛ و

(ج) نبود اطلاعات عمومی قابل دسترس شامل وب‌سایت‌های قابل دسترسی‌

 

43. کمیته توصیه می کند که دولت عضو:

(الف) زبان اشاره فارسی (ایرانی) را به عنوان زبان رسمی و استفاده آن در مدارس را به رسمیت بشناسد و با همکاری انجمن‌های ناشنوایان سازوکاری ایجاد کند که کیفیت خدمات رابطان زبان اشاره را تضمین و فرصت‌هایی برای آموزش مداوم رابطان زبان اشاره فراهم کند؛

(ب) ترویج و تسهیل استفاده از نسخه آسان ‌شده اطلاعات و دیگر اشکال، روش‌ها و وسایل ارتباطی قابل دسترس، و نیز اعطای دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات به افراد دارای معلولیت، شامل ارایه فناوری‌های کمکی به همه افراد دارای معلولیت، از جمله کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند؛ و

(ج) اطمینان حاصل کردن از قابل دسترسی بودن وب‌سایت‌های دولتی و نیز وب‌سایت‌های خصوصی که خدمات عمومی ارایه می دهند.

محترم شمردن زندگی خصوصی و خانوادگی (ماده 23)

68. کمیته خواستار آن است که دولت عضو به اشاعه گسترده ملاحظات نهایی یاد شده بپردازد، نظیر اشاعه این مطالب برای سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های افراد دارای معلولیت و همچنین برای خود افراد دارای معلولیت و اعضای خانواده آن‌ها، به زبان‌ ملی و زبان اقلیت‌ها، از جمله زبان اشاره، و نیز در اشکال قابل دسترس از جمله نسخه آسان شده، وهمچنین این مطالب را در وب‌سایت دولت در زمینه حقوق بشر نیز منتشر کند.

گزارش آتی

68. کمیته خواستار آن است که دولت عضو گزارش تلفیقی دوم، سوم و چهارم خود را، با لحاظ کردن اطلاعات مربوط به اجرای موارد یاد شده در ملاحظات نهایی حاضر، تا قبل از 19 ژوئن 2022 ارایه دهد. کمیته از دولت دعوت می کند گزارش‌های یاد شده را با توجه به رویه گزارش‌نویسی ساده کمیته ارایه دهد که کمیته بر اساس آن، حداقل یک سال قبل از تاریخ مقرر ارایه گزارش/گزارش‌های تلفیقی هر دولت عضو، فهرستی از مسایل آماده می سازد. پاسخ‌های دولت‌های عضو به مسایل مطرح شده در لیست، گزارش آتی آن دولت را تشکیل می دهد.

*در هفدهمین جلسه کمیته (20 مارس-12 آوریل 2017) تصویب شد.

 

دریافت فایل گزارش اولیه جمهوری اسلامی ایران به زبان انگلیسی

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/IRN/CO/1&Lang=En