ورود

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

ارزیابی خلاصه نوزدهمین مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان و کارگاه فدراسیون جهانی ناشنوایان

اعضای عادی و دبیرخانه منطقه ای فدراسیون جهانی ناشنوایان
ترجمه: سرگل صفایی

لطفا گزارش الحاقی ارزیابی خلاصه نتایج حاصل از بررسی را که به اعضای عادی فدراسیون جهانی ناشنوایان فرستاده شده است نگاه کنید که از نمایندگانی که در کارگاه فدراسیون جهانی ناشنوایان و یا مجمع عمومی در استانبول در سال 2015 شرکت می کنند، درخواست می کند نظر خود را از این دو رویداد اعلام کنند.

نتایج به دست آمده در پاسخ ارائه شده توسط 43 نفر و بر اساس این گزارش شامل خلاصه اجرایی است. علاوه بر این، بخش آخر بر آنچه که فدراسیون جهانی ناشنوایان قصد دارد برای آینده به منظور احترام به بازخورد ارائه شده انجام دهد تمرکز دارد.

اگر هر گونه نظر درباره این گزارش دارید، برای به اشتراک گذاشتن با ما دریغ نکنید.

فدراسیون جهانی ناشنوایان از همه پاسخ دهندگان برای همکاری تشکر می کند و آرزوی تجربه خواندنی خوب برای همه را دارد.

با احترام

کالین آلن
رئیس فدراسیون جهانی ناشنوایان W.F.D


ارزیابی خلاصه نوزدهمین مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان و کارگاه فدراسیون جهانی ناشنوایان

آوریل 2016

جدول محتوا

1. خلاصه اجرایی
2. مقدمه
3. چه کسانی در کارگاه مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان و مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان حضور داشتند؟
پاسخ دهندگان به نظرسنجی اهل کجا بودند؟
5. ارتباط چقدر موثر بود؟
6. پاسخ دهندگان در مورد کارگاه مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان چه فکر می کنند؟
7. پاسخ دهندگان در مورد مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان چه فکر می کنند؟
8. بعد چه اتفاقی می افتد؟

 


wfd2015 2

 

1. خلاصه اجرایی    
این مقاله نتایج یک نظرسنجی مربوط به کارگاه مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان(WFD GA) و نوزدهمین مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان که در ماه جولای 2015 در رابطه با هفدهمین کنگره جهانی فدراسیون جهانی ناشنوایان (WFD) در استانبول، ترکیه برگزار شد را خلاصه می کند.

43 نماینده به نظرسنجی جواب دادند.

پاسخ به هر دو رویداد به شدت مثبت بود. نگرانی های ابراز شده شرکت کنندگان در درجه اول مربوط به:

• کاهش تعداد عناوین کارگاه های آموزشی در طی برگزاری کارگاه WFD GA
• افزایش زمان جهت بحث حول اقدامات WFD GA در کارگاه آموزشی WFD GA
• سیستم رای گیری کارآمد در WFD GA
• مدیریت پیشرفته WFD GA

راه هایی برای حل این مسائل در آماده سازی برای کارگاه بعدی WFD GA و WFD GA در ماه جولای
2019 در یک برنامه عمل در پایان این سند مشخص شده است.

2. مقدمه    
هفدهمین کنگره جهانی فدراسیون جهانی ناشنوایان (WFD) از 28 ژوئیه تا 1 اوت 2015 در استانبول، ترکیه برگزار شد.

مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان یک هیات رسمی فدراسیون جهانی ناشنوایان متشکل از اعضای عادی (OM) انجمن ملی ناشنوایان هر کشور عضو فدراسیون جهانی ناشنوایان)، که هر کدام توسط یک (1) یا دو (2) نماینده که رای خود را در کسب و کار فدراسیون جهانی ناشنوایان و مسائل مهم مرتبط بین المللی مورد ملاحضه قرار می دهند.

اگر چه توسط اساسنامه فدراسیون جهانی ناشنوایان مورد نیاز نیست، یک کارگاه آموزشی یک روزه برای نمایندگان مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان برای تکمیل مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان در روز اول برنامه سه روزه قبل از شروع کنگره جهانی, برگزار شده است. این رویداد در 25 ژوئیه 2016 بلافاصله قبل از مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان تشکیل شد.

در 14 اکتبر 2015، یک بررسی به همه نمایندگان رسمی مجمع عمومی ایمیل شد تا بازخورد در مورد تجربه خود و دیدگاه در مورد کارگاه مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان و مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان ارائه کنند. با اينكه تاریخ بسته شدن اصلی 30 اکتبر 2015 بود، تا 4 دسامبر 2015 تمدید شد.

3. چه کسانی در کارگاه مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان و مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان حضور داشتند؟ 
124 نماینده از 74 عضو عادی در نوزدهمین مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان حضور داشتند. 43 نماینده به این بررسی پاسخ دادند، هر چند باید توجه داشت که همه پاسخ دهندگان به تمام سوالات پاسخ ندادند. 86٪ (36 نفر از 42 نماینده) در کارگاه مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان شرکت کردند و 94 درصد (32 تا از 34 نماینده) در هفدهمین کنگره جهانی که بلافاصله پس از مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان برگزار شد شرکت کردند. 58٪ (20 نفر از 35 نماینده) قبلا در مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان حضور داشتند.


4. پاسخ دهندگان به نظرسنجی اهل کجا بودند؟    

اکثر پاسخ ها از اروپایی ها دریافت شد که چنین انتظاری می رفت، چون بیشترین تعداد شرکت کنندگان در مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان و کارگاه مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان از این منطقه بودند باتوجه به اینکه در ترکیه برگزار شد.

wfd2015 3

 

 

5. ارتباط چقدر موثر بود؟     

دبیرخانه فدراسیون جهانی ناشنوایان مقالات برای مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان (دستور کار و ضمائم) را دو ماه قبل از مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان ارسال کرد. 77٪ (27 نفر از 35) از نمایندگان هیچ گونه مشکلی با دریافت اسناد نداشتند. مشکلات عمده برای نمایندگانی بود که مشکلات مرتبط به عدم آگاهی داشتند که مقالات در Dropbox در دسترس بود و نگرانی از این که برخی از مقالات درست قبل از جلسات مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان به روز شد و در نتیجه برخی از سردرگمی در مورد اینکه آخرین نسخه از یک سند خاص کدام است رهایی یافتند . برخی از نمایندگان گفته بودند که زمان کافی برای ترجمه وجود ندارد و در برخی موارد، مقالات به طور مستقیم به نمایندگان ارسال نمی شود، اگر چه این بر اساس اطلاعات تماس ارائه شده توسط انجمن ناشنوایان به فدراسیون جهانی ناشنوایان بود.
استفاده از زبان اشاره بین المللی برای ارائه حرکات در مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان
85٪ (29 از 34) حرکات ارائه شده در زبان اشاره بین المللی امتیاز "مثبت ترین"، "مثبت" یا "بی طرف"، را گرفتند، نشان می دهد ارتباط واضحی وجود دارد.
حمایت قابل توجهی برای یک کارگاه جداگانه اجازه می دهد تا به زمان بیشتری برای بحث در مورد حرکات پیچیده وجود دارد.

ارتباط با دبیرخانه فدراسیون جهانی ناشنوایان
هیچ نظر منفی در مورد ارتباط با دبیرخانه فدراسیون جهانی ناشنوایان چه قبل یا در طول مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان وجود ندارد، هر چند 21 درصد (7 نفر از 34) از پاسخ دهندگان نشان دادند که آنها در مورد ارتباطات "بی طرف" هستند و یکی اظهار داشت که ارتباطات متوسط بود.
یک پاسخ دهنده اظهار نظر کرد که ارتباط شفاف تر در مورد کمبود بودجه فدراسیون جهانی ناشنوایان مورد نیاز بود تا هزینه های سفر اعضای هیئت مدیره تامین شود.


6. پاسخ دهندگان در مورد کارگاه مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان چه فکر می کنند؟    
58٪ (21 از 36) از پاسخ دهندگان نشان دادند که آنها با زمان کارگاه آموزشی مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان راضی بودند
و 86٪ (31 از 36) از مردم گفتند که آنها در مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان بعدی شرکت می کنند.

بعضی از مردم فکر می کنند عناوین کارگاه های آموزشی زیاد بودند، به ویژه که آنها لزوما مرتبط با مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان نبودند و کارگاه مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان بیش از حد طولانی بود، اگر چه دیگران احساس کردند که
کارگاه یک روزه فرصتی برای آماده شدن برای مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان ارائه داده است. مردم درخواست کردند
شانس اعضای عادی برای توضیح حرکات خود و برای پیشنهادات مجمع عمومی برای بحث مشخص شود تا همه بتوانند درک کنند و به طور موثر در رای دادن پس از مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان شرکت کنند.
توافق نظر کلی وجود دارد که تمرکز کارگاه مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان باید گروه های کاری و فرصت برای بحث بجای ارائه باشد.
به طور خلاصه، تمام کارگاه ها بطور قابل توجهی بازخورد مثبت تری از کارگاه های 3 و 4 دریافت کردند تا بازخورد منفی ( ساختار هزینه عضویت فدراسیون جهانی ناشنوایان و طرح اقدام فدراسیون جهانی ناشنوایان به ترتیب برای 2016-2019 )

کارگاه های فردی
موارد زیر در مورد نظرات کارگاه های آموزشی به طور خلاصه بیان شده است:

• کارگاه CRPD برگزار شده توسط دکتر جوزف موری و خانم ایوا توپی
بسیاری از پاسخ دهندگان گفتند که از اطلاعات ارائه شده در کارگاه آگاه بودند و یا که به کشورهای خاص که هنوز CRPD تصویب نشده، صدق نمی کند.
با این وجود، تصدیق می کند که مواردی وجود داشت که افرادی که قبلا از این اطلاعات آگاهی نداشتن بهره مند شدند. شرکت کنندگان مشتاق به دریافت مواد نوشته شده و امضا شده بودند که پس از آن می توانستند به عنوان یک مدل برای گزارش در کشورهای خود استفاده کنند.

• کتابچه راهنمای کاربر برای کار زبان اشاره در توسعه همکاری برگزار شده توسط آقای فلورجان روجبا، آقای آرتو لیکاما و دکتر کارین هویر
در حالی که برخی از پاسخ دهندگان احساس کردند این کارگاه جالب بود، بیشتر نظرات مرتبط بود با نیاز به برگزاری این کارگاه آموزشی در یک زمان متفاوت.

• ساختار حق عضویت فدراسیون جهانی ناشنوایان برگزار شده توسط خانم هانه برگ کویتوائر
بازخورد نشان داد که اطلاعات لازم است با وضوح بیشتری ارائه شود. این در درجه اول با توجه به پیچیدگی اطلاعات و کمبود وقت برای بحث بود.

• طرح اقدام فدراسیون جهانی ناشنوایان برای 2016-2019 برگزار شده توسط آقای کالین آلن و خانم کایسا آلان
اگر چه شرکت کنندگان اعلام کردند که ارائه روشن بود و استراتژی فدراسیون جهانی ناشنوایان را روشن ساخت، برخی از ارزش این کارگاه که قبلا به عنوان برنامه عمل تایید شده بود انتقاد کردند و هیچ ورودی از اعضای عادی ممکن نبود.

• اساسنامه فدراسیون جهانی ناشنوایان - اصلاحات پیشنهادی برگزار شده توسط دکتر تری رایلی، OBE و آقای الستر مک اوین
به طور کلی، شرکت کنندگان پاسخ دادند که به وضوح بیشتر در ارائه اطلاعات و زمان بیشتر داده شده به این موضوع مورد نیاز است. همچنین نگرانی وجود دارد که کارگاه تحت سلطه دیدگاه هیئت مدیره فدراسیون جهانی ناشنوایان است و به اعضای عادی این فرصت داده نشده است که پیشنهادهای ویژه منطقی ارائه کنند.

• حقوق زنان ناشنوای برگزار شده توسط خانم دبورا لیوت
شرکت کنندگان احساس کردند که این موضوع در کنگره فدراسیون جهانی ناشنوایان بهتر ارائه خواهد شد. این برای بسیاری از شرکت کنندگان به عنوان محتوایی که تنها بر منطقه آفریقا متمرکز شده بود بی ربط بود.

7. پاسخ دهندگان در مورد مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان چه فکر می کنند؟    
در امتیازدهی عملکرد انجمن فدراسیون جهانی ناشنوایان، اکثر پاسخ دهندگان در مورد نگرانی روند رای گیری متمرکز شدند. سیستم رای گیری باعث سردرگمی شد، به خصوص در مورد اینکه چگونه رای های "ممتنع" رسیدگی می شوند و سوء تفاهمی در مورد برخی حرکات وجود داشت و هیچ فرصتی برای بحث باز وجود نداشت.

برخی از پاسخ دهندگان در تنش های موجود بین انجمن فدراسیون جهانی ناشنوایان و نیاز به مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان نظر دادند که به طور موثرتری مدیریت شوند تا زمان هدر نرود و این که زمان کافی برای اختصاص به بحث / روشن سازی وجود داشت تا اطمینان از درک و مشارکت واقعی همه وجود داشته باشد.
اظهار نظری در مورد عدم وضوح با توجه به روند جلسه، که با حضور نمایندگان جدید، مسائل با دستور کار و نیاز به آماده سازی بیشتر توسط اعضای هیئت مدیره فدراسیون جهانی ناشنوایان قبل از مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان تشدید شده بود وجود داشت.

توصیه ها شامل استفاده از یک سیستم رای گیری الکترونیکی و یا مدیریت پروسه رای دهی توسط تسهیل کننده خارجی بود.

برخی از مشکلات فنی با مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان وجود داشت که منجر به تاخیر شد. همچنین یک درخواست برای توضیحات زنده بود تا از کسانی که در زبان اشاره بین المللی و نورپردازی بهتر مسلط نبودند حمایت شوند.

8. بعد چه اتفاقی می افتد؟        
انجمن فدراسیون جهانی ناشنوایان تمام انتقادات و پیشنهادات و برنامه ها را برای ایجاد تغییرات در کارگاه مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان و مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان بعدی در نظر گرفته است.

RECOMMENDATION

 

 

 

شما اینجا هستید: خانه اخبار اخبار فدراسیون جهانی ناشنوایان (WFD) ارزیابی خلاصه نوزدهمین مجمع عمومی فدراسیون جهانی ناشنوایان و کارگاه فدراسیون جهانی ناشنوایان

ارتباط با ما

تهران - شهرک غرب (میدان صنعت) - بلوار پاکنژاد - بلوار دریا - روبروی پارک دلاوران - نبش خیابان موج - پلاک 11

تلفن : 88561222-021

نمابر: 88561221-021 

کد پستی: 1466976811

صندوق پستی:  1339-14665

رایانامه: info.incd [at] gmail.com

سامانه پیام کوتاه : 10000100005555

امور فرهنگی و اجتماعی

شنبه ها : کلاس آموزشی 

یکشنبه ها

بانوان:ساعت 11 الی 17

کلاس آموزشی

سه شنبه ها : کلاس آموزشی

 چهارشنبه ها 

پیشکسوتان: 9:00 -14:30

جوانان : 15:30 - 19:30

متاهلین : 19:30 - 22:30

پنجشنبه ها : تعطیل

 

 

 

ساعات کار اداری

شنبه تا چهار شنبه از ساعت 9:00 الی 17:00 

ثبت نام ، تمدید و تحویل کارت حق عضویت